Przejście Graniczne Lubieszyn

72-002 Dołuje

tel./fax +48 91 3118774

601-357-460/609-237-557

perfekt_ac@wp.pl

Czym jest System Intrastat?

1 maja 2004 Polska, jak powszechnie wiadomo, wstąpiła do Unii Europejskiej. Dla naszych obywateli wstąpienie było związane głównie z możliwością szybkiego i łatwego przekraczania granic, bez konieczności korzystania z paszportu. Te udogodnienia nie tylko dotyczyły zwykłych obywateli, znacznie ważniejsze nastąpiły dla naszych przedsiębiorców, którzy mogli zapomnieć o deklaracjach celnych. Wprowadzono system Intrastat, który zastąpił wcześniejsze deklaracje.

System Intrastat jest znacznie wygodniejszy, z racji możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną czy to na nośniku (płyta lub dyskietka) czy też przez preferowany przez służby celne formularz na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej. Na czym polega jednak ten system?

System Intrastat ma na celu usprawnić przewóz towarów pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz rozliczenia za nie. Zasada stojąca za rozliczeniami jest prosta, są one składane miesięcznie, oddzielnie dla towarów wywożonych i wwożonych.

Ważne adresy:

System intrastat

W swej budowie system Intrastat przypomina deklaracje celne, należy podać kod towaru (zgodny z kodem taryfy celnej), kraj pochodzenia towaru, masę netto, szacowaną wartość oraz ilość odpowiednich jednostek (paczek, sztuk, litrów, itd.). W wypadku przekroczenia progu podstawowego dla danego towaru, który to jest ustalany przez Główny Urząd Statystyczny, należy dopiero złożyć deklarację. Pozwala to drobnym przedsiębiorcom na spokojny obrót niewielką ilością towarów co stymuluje lokalną gospodarkę. Drugi z progów, szczegółowy, jest ustalony osobno dla towarów przywożonych i wywożonych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Deklarację należy składać jeśli w poprzednim roku sprawozdawczym został przekroczony któryś z powyższych progów.

Pokrewny do systemu Intrastat jest system Extrastat, który dotyczy handlu z krajami, które nie są członkami Unii Europejskiej. W przypadku obu systemów warto jest korzystać z pomocy agencji celnej, aby wszystkie formalności zostały dopełnione, szczególnie że za wszelkie błędy są przewidziane wysokie kary pieniężne.


Projekt i wykonanie: Marcin Wieliński